Menu

Zápis do MŠ na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,
k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám velmi usnadní proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Klikněte na tento odkaz: Zápis a předzapište se do naší mateřské školy

Elektronický předzápis bude přístupný od 14.4. do 11.5.2020

Kritéria

Den otevřených dveří zrušen

Postup zákonných zástupců při zápisu

1) VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne

2) ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST, KOPII RODNÉHO LISTU, KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DO MŠ
např. do datové schránky školy (siukr24), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (info@mshvezdicka.cz), vhozením do poštovní schránky v MŠ nebo zasláním poštou (Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, Liškova 636/10 142 00 Praha 4 - Kamýk)

3) OVĚŘENÍ ÚDAJŮ
mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítětě u MČ Praha 12 na odboru občansko - správních agend

termín: 2.5.2020 - 13.5.2020 kdy bude zápis do MŠ ukončen
Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.spodek domečku